Vi avvikler ferie i uke 29, 30 og 31 og holder stengt.

Velkommen

Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS ble stiftet i 1960, og har bred erfaring fra bygg – og anleggsbransjen i Balsfjord og nærliggende kommuner. Lokal tilhørighet og allsidig virksomhet med fokus på kunnskap og kvalitet, har gjort oss til et naturlig valg for offentlig og private byggherrer i vårt distrikt.

Firmaet består av fagarbeidere med solid kompetanse innenfor selskapets arbeidsområder. Foruten regelmessig oppdatering av nåværende ansatte, er vi godkjent som lærebedrift og rekrutterer stadig nye medarbeidere i bransjen.

Vi disponerer en moderne maskinpark til bruk i alt fra mindre oppdrag til større prosjekter. Med alt nødvendig maskinell og utstyr, kan vi løse både enkle og krevende oppgaver på en sikker og effektiv måte.

Vårt mål er å opprettholde høy kvalitet i alle ledd – fra planlegging til gjennomføring. Dette betyr at vi utfører alle oppdrag i henhold til kundens forventninger – både når det gjelder kvalitet, tidsbruk og kostnader.

Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS ble stiftet i 1960, og har bred erfaring fra bygg – og anleggsbransjen i Balsfjord og nærliggende kommuner. Lokal tilhørighet og allsidig virksomhet med fokus på kunnskap og kvalitet, har gjort oss til et naturlig valg for offentlig og private byggherrer i vårt distrikt.

Firmaet består av fagarbeidere med solid kompetanse innenfor selskapets arbeidsområder. Foruten regelmessig oppdatering av nåværende ansatte, er vi godkjent som lærebedrift og rekrutterer stadig nye medarbeidere i bransjen.

Vi disponerer en moderne maskinpark til bruk i alt fra mindre oppdrag til større prosjekter. Med alt nødvendig maskinell og utstyr, kan vi løse både enkle og krevende oppgaver på en sikker og effektiv måte.

Vårt mål er å opprettholde høy kvalitet i alle ledd – fra planlegging til gjennomføring. Dette betyr at vi utfører alle oppdrag i henhold til kundens forventninger – både når det gjelder kvalitet, tidsbruk og kostnader.

Vårt verdigrunnlag

Soliditet, kvalitet, positivitet, troverdighet og trivsel

På vei mot grønn omstilling

Vi tar et viktig ansvar i det grønne skiftet

Vi i Brødrene Karlsen AS ønsker å ta del i det grønne skiftet, og setter derfor et økt fokus på vårt miljøansvar. Vi ønsker å strekke oss lenger for å ta smarte valg med tanke på arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

I den anledning har vi nå blitt Miljøfyrtårn-sertifisert. På den måten vil vi lage oss et godt grunnlag for å kunne levere bærekraftige løsninger og ha et godt arbeidsmiljø i lang tid fremover.

Har du noen innspill til hvordan vi kan bli enda bedre? Ta kontakt!

Fredrik JakobsenOppmåler og KS-ansvarlig

Ansatte

Ernst Vidar HanssenAdm. dir.
Øyvind KarlsenAnleggsleder
Stig SørensenFDV, Anleggsrørlegger
Fredrik JakobsenOppmåler og KS-ansvarlig
Vidar BråthenVerkstedleder
Lisbeth KarlsenAdministrasjonssekretær

Om Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS

Brødrene Karlsen ANS ble etablert som en maskinentreprenør i 1960 av brødrene Alf, Harald og Jim Karlsen.

I dag, 60 år senere, er det fortsatt direkte etterkommere av brødrene som eier og driver selskapet.

Maskinentreprenørdelen har hatt en suksessiv aktivitetsmessig utvikling med Baslfjordregionen som hovedmarked.

Tidlig på åttitallet ble det startet med grus- og pukkproduksjon på Markenes i eget grustak. I 1992 ble grus- og pukkaktiviteten på Bergneset etablert som en underavdeling og denne synliggjør i dag det største vekstpotensialene.

I 2000 ble selskapet omdannet til AS. Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS og Brødrene Karlsen Eiendom AS ble etablert med samme eierstruktur.

Brødrene Karlsen ANS ble etablert som en maskinentreprenør i 1960 av brødrene Alf, Harald og Jim Karlsen.

I dag, 60 år senere, er det fortsatt direkte etterkommere av brødrene som eier og driver selskapet.

Maskinentreprenørdelen har hatt en suksessiv aktivitetsmessig utvikling med Baslfjordregionen som hovedmarked.

Tidlig på åttitallet ble det startet med grus- og pukkproduksjon på Markenes i eget grustak. I 1992 ble grus- og pukkaktiviteten på Bergneset etablert som en underavdeling og denne synliggjør i dag det største vekstpotensialene.

I 2000 ble selskapet omdannet til AS. Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS og Brødrene Karlsen Eiendom AS ble etablert med samme eierstruktur.

Kontakt oss

  Brødrene Karlsen
  Anleggsdrift AS

  Telefon:
  970 20 840

  E-post:
  post@br-karlsen.no