Velkommen

Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS ble stiftet i 1960, og har bred erfaring fra bygg – og anleggsbransjen i Balsfjord og nærliggende kommuner. Lokal tilhørighet og allsidig virksomhet med fokus på kunnskap og kvalitet, har gjort oss til et naturlig valg for offentlig og private byggherrer i vårt distrikt.

Firmaet består av fagarbeidere med solid kompetanse innenfor selskapets arbeidsområder. Foruten regelmessig oppdatering av nåværende ansatte, er vi godkjent som lærebedrift og rekrutterer stadig nye medarbeidere i bransjen.

Vi disponerer en moderne maskinpark til bruk i alt fra mindre oppdrag til større prosjekter. Med alt nødvendig maskinell og utstyr, kan vi løse både enkle og krevende oppgaver på en sikker og effektiv måte.

Vårt mål er å opprettholde høy kvalitet i alle ledd – fra planlegging til gjennomføring. Dette betyr at vi utfører alle oppdrag i henhold til kundens forventninger – både når det gjelder kvalitet, tidsbruk og kostnader.

Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS ble stiftet i 1960, og har bred erfaring fra bygg – og anleggsbransjen i Balsfjord og nærliggende kommuner. Lokal tilhørighet og allsidig virksomhet med fokus på kunnskap og kvalitet, har gjort oss til et naturlig valg for offentlig og private byggherrer i vårt distrikt.

Firmaet består av fagarbeidere med solid kompetanse innenfor selskapets arbeidsområder. Foruten regelmessig oppdatering av nåværende ansatte, er vi godkjent som lærebedrift og rekrutterer stadig nye medarbeidere i bransjen.

Vi disponerer en moderne maskinpark til bruk i alt fra mindre oppdrag til større prosjekter. Med alt nødvendig maskinell og utstyr, kan vi løse både enkle og krevende oppgaver på en sikker og effektiv måte.

Vårt mål er å opprettholde høy kvalitet i alle ledd – fra planlegging til gjennomføring. Dette betyr at vi utfører alle oppdrag i henhold til kundens forventninger – både når det gjelder kvalitet, tidsbruk og kostnader.

Vårt verdigrunnlag

Soliditet, kvalitet, positivitet, troverdighet og trivsel

Ansatte

Ernst Vidar HanssenAdm. dir.
Øyvind KarlsenAnleggsleder
Jan Are KarlsenAnleggsleder
Stig SørensenDriftssjef
Vidar BråthenVerkstedleder
Lisbeth KarlsenAdministrasjonssekretær

Om Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS

Brødrene Karlsen ANS ble etablert som en maskinentreprenør i 1960 av brødrene Alf, Harald og Jim Karlsen.

I dag, 60 år senere, er det fortsatt direkte etterkommere av brødrene som eier og driver selskapet.

Maskinentreprenørdelen har hatt en suksessiv aktivitetsmessig utvikling med Baslfjordregionen som hovedmarked.

Tidlig på åttitallet ble det startet med grus- og pukkproduksjon på Markenes i eget grustak. I 1992 ble grus- og pukkaktiviteten på Bergneset etablert som en underavdeling og denne synliggjør i dag det største vekstpotensialene.

I 2000 ble selskapet omdannet til AS. Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS og Brødrene Karlsen Eiendom AS ble etablert med samme eierstruktur.

Brødrene Karlsen ANS ble etablert som en maskinentreprenør i 1960 av brødrene Alf, Harald og Jim Karlsen.

I dag, 60 år senere, er det fortsatt direkte etterkommere av brødrene som eier og driver selskapet.

Maskinentreprenørdelen har hatt en suksessiv aktivitetsmessig utvikling med Baslfjordregionen som hovedmarked.

Tidlig på åttitallet ble det startet med grus- og pukkproduksjon på Markenes i eget grustak. I 1992 ble grus- og pukkaktiviteten på Bergneset etablert som en underavdeling og denne synliggjør i dag det største vekstpotensialene.

I 2000 ble selskapet omdannet til AS. Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS og Brødrene Karlsen Eiendom AS ble etablert med samme eierstruktur.

Kontakt oss

    Brødrene Karlsen
    Anleggsdrift AS

    Telefon: 970 20 840

    E-post: post@br-karlsen.no